Kreiranje sadržaja

Kreiranje sadržaja za internet i društvene mreže, tehnički, nikada nije bilo jednostavnije.
Ipak, izuzetno je teško kreirati sadržaj koji će predstaviti vašu priču na topao, emotivan i zanimljiv način i koji će ostaviti snažan utisak na vašu publiku.

Šta je potrebno za efektan sadržaj koji postiže rezultate?
Naše iskustvo je pokazalo da kreiranje kvalitetnog sadržaja nije jedna aktivnost nego proces. Ovaj proces zahteva vreme, pažnju, kreativnost, osluškivanje, razmišljanje i razmenu ideja.


Evo kako proces kreiranja sadržaja u našoj agenciji izgleda:


1.

Pričamo sa vama. Otkrivamo vašu priču koja treba da oblikuje sadržaj.

2.

Upoznajemo karakteristike vaše ciljne grupe kako bismo bili sigurni da će ih taj sadržaj interesovati.

3.

Razmišljamo, prikupljamo i razmenjujemo ideje.

4.

Pišemo tekst i dizajniramo vizuelna rešenja.

5.

Predstavljamo vam naša rešenja i objavljujemo sadržaj.
Forme sadržaja koje kreiramo:

  • Fotografije
  • Video zapisi
  • Tekstovi uz objave ili reklame
  • Instagram & Facebook stories
  • Baneri i drugi vizuali za oglašavanje