Izrada digitalne marketing strategije


Pronalazimo vaš USP

Razgovaramo sa vama o vašem poslu i pronalazimo onu jedinstvenu karakteristiku vašeg posla (unique selling point – USP) koja će izdvojiti vaš brend i učiniti ga prepoznatljivim.

Istražujemo

Istražujemo tržište, konkurenciju, relevantne medije i influensere, itd.

Definišemo vaše profile kupaca (Buyer persone)

Nakon razgovora sa vama i detaljnog istarživanja definišemo profile vaših kupaca kojima ćemo se u toku kampanje obraćati. Što preciznije definišemo karakteristike vaših kupaca, to će nam kampanje biti efikasnije i isplativije.

Definišemo sadržaj

Definišemo sadržaj koji će zeinteresovati vašu ciljnu grupu i sa kojim ćete ostvariti željene rezultate.

Definišemo tipove kampanja i medije

Biramo tipove kampanja i medije u zavisnosti od karakteristika vašeg posla, od toga ko je vaša ciljna grupa i od cilja koji želite da postignete.

Kreiramo kalendar objava

Kreiramo kalendar objava koji obuhvata: predložene medije, sadržaj objave, tip kampanje, cilj kampanje, vreme trajanja promocije i budžet.